Nieuwe regels en uw pensioen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

De toekomst van uw AOW en pensioen

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor uw AOW en pensioen ? Wat is hierover bekend?

Op 15 juni 2019 waren het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties het erover eens: er komt een nieuw pensioenstelsel. Ze hebben toen de grote lijnen vastgelegd in het pensioenakkoord. Daarna hebben ze onderhandeld over de verdere uitwerking. Op 22 juni 2020 heeft minister Koolmees de afspraken voor het nieuwe pensioenstelsel bekendgemaakt.

Wat verandert er aan de AOW?  

 1. AOW-leeftijd stijgt minder hard
 2. Het moment waarop u AOW krijgt kan veranderen
 3. De hoogte van uw AOW kan veranderen

Lees hier wat er verandert. 

Wat verandert er aan uw pensioen bij ons? 

Er komt een nieuwe oude dag. Daarin worden ook de pensioenen opgenomen die al zijn opgebouwd. De nieuwe regels gaan dus gelden voor:

 • het hele pensioen van werknemers;
 • de opgebouwde pensioenen van oud-werknemers, en
 • de pensioenuitkeringen van gepensioneerden.

Dit zijn de belangrijkste punten.

Wat verandert er niet?  

 • Werknemers bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo sparen veel mensen in Nederland samen voor hun pensioen. Dat krijgen ze als aanvulling op hun AOW.
 • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
 • Doordat veel werknemers meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
 • De overheid stimuleert het opbouwen van pensioen.
 • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven vaak pensioen opbouwen.
 • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers. De manier waarop dit gebeurt, verandert wel.

Geen verlaging onder de 90%

Als pensioenfondsen te weinig geld in kas hebben moeten zij de pensioenen verlagen. Bij ons fonds geldt dat voor elke kring apart, namelijk als de actuele dekkingsgraad van de kring minder is dan 90% op 31 december 2020. Want dan heeft de kring minder dan 90 cent in kas voor iedere euro die zij nu en in de toekomst moet betalen. In deze grafiek ziet u hoe de kringen van ons fonds er nu voor staan.

Hoe gaat het verder?

Er komt eerst een wetsvoorstel. De Tweede en Eerste Kamer moeten dat goedkeuren. Daarna wordt de wet veranderd. Minister Koolmees wil de nieuwe pensioenregels in 2022 invoeren. Daarna gaan wij met de vakbonden en werkgevers van onze kringen aan de slag om de pensioenregeling aan te passen. Dat moet uiterlijk op 1 januari 2026 klaar zijn.

Bekijk de tijdlijn: