Nieuwe regels en uw pensioen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

De toekomst van uw AOW en uw aanvullend pensioen

De eerste stappen naar een nieuw pensioenstelsel zijn gezet. Er komen nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. En nieuwe regels voor aanvullende pensioenen, zoals uw pensioen bij ons fonds. Maar er is nog veel onduidelijk. Hieronder leest u wat we wél al weten.

Pensioen sneller omhoog én omlaag

In het nieuwe pensioenstelsel reageren pensioenen sneller op de economie. Gaat het goed met de economie? Dan gaan de pensioenen sneller omhoog. Gaat het slechter, dan gaan de pensioenen sneller omlaag. 

Wat gaat er in de toekomst veranderen met het nieuwe pensioenstelstel?

Jongeren bouwen meer pensioen op

Bij verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen zijn over het algemeen nu de premiepercentages en de pensioenopbouw voor jongeren en ouderen gelijk. De premies voor jongeren worden dan deels gebruikt voor de pensioenopbouw voor ouderen. De euro’s van de jongere werknemers kunnen immers langer in waarde stijgen, zodat er minder premie nodig is voor dezelfde opbouw. Bovendien is er geen verband tussen de opbouw van pensioen en de premiepercentage die voor een werknemer wordt betaald. In het nieuwe pensioenstelsel is de premie voor jongeren en ouderen gelijk, maar gaan jongere werknemers meer pensioen opbouwen voor de premie die ze betalen en oudere werknemers minder.

Sterke punten blijven

Met het sneller reageren op de economie en de verhoging van de pensioenopbouw voor jongeren zijn twee zwakke punten in het aanvullend pensioen opgelost. Daarnaast blijven veel sterke punten behouden. Want in vergelijking met andere landen heeft Nederland de minste armoede onder ouderen. Dat wil de overheid graag zo houden.  

 • Werkgevers betalen meestal het grootste deel van de premie en werknemers dragen daar een (kleiner) deel aan bij. Hierdoor sparen veel mensen in Nederland voor hun aanvullende (levenslange) pensioen.
 • In een pensioenfonds delen werknemers risico’s.
 • Doordat veel mensen meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
 • De wetgeving over belastingen stimuleert het opbouwen van pensioen.
 • Pensioenregelingen bieden in veel gevallen ook financiële bescherming aan de nabestaanden van deelnemers en aan deelnemers die arbeidsongeschikt worden.

Hoe gaat het verder?

Minister Koolmees heeft gezegd dat hij de wetgeving over het nieuwe pensioenstelsel in 2021 klaar wil hebben. We denken dat we vanaf 2022 kunnen beginnen met de overgang naar de nieuwe pensioenregels.

Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel

 • Wat verandert er voor mijn AOW van de overheid?

  Er komen nieuwe regels voor aanvullende pensioenen, zoals uw pensioen bij ons fonds. Die gaan op z´n vroegst op 1 januari 2022 in. Lees verder

 • Wat verandert er voor mijn aanvullende pensioen van De Nationale APF? (CDC-regeling: kringen A, F, J en K)

  Er komen nieuwe regels voor aanvullende pensioenen, zoals uw pensioen bij ons fonds. Die gaan op z´n vroegst op 1 januari 2022 in. Lees verder

 • Wat verandert er voor mijn aanvullende pensioen van De Nationale APF? (DC-regeling: kring E)

  Er komen nieuwe regels voor aanvullende pensioenen, zoals uw pensioen bij ons fonds. Die gaan op z´n vroegst op 1 januari 2022 in. Lees verder

 • Moet ik actie ondernemen?

  Lees verder

 • Wat als ik mijn pensioen al heb aangevraagd?

  Wilt u uw keuze veranderen? Bijvoorbeeld omdat u uw pensioen – net als de AOW – óók op 66 jaar en 4 maanden wilt ontvangen? Lees verder

 • Is het nieuwe pensioenstelsel beter?

  De sterke punten van het oude stelsel blijven bewaard. Lees verder

 • Hoe gaat het nu verder?

  Er is nog veel te doen. Een stuurgroep van werkgevers, werknemers en de overheid gaat met de nieuwe plannen aan de slag. Ook pensioenfondsen worden hierbij betrokken. Lees verder