Welke gevolgen heeft de coronapandemie voor uw pensioen?

Digitale nieuwsbrief april 2020

Het openbare leven is stilgevallen en de situatie op financiële markten is sinds de uitbraak slecht, maar ook erg in beweging. Aandelenbeurzen hebben de winsten van vorig jaar ingeleverd, maar zijn vanaf de dieptepunten ook weer flink hersteld. De 10 jaars Nederlandse rente op staatsobligaties, die rond 9 maart nog een dieptepunt van -0,6% stond vlak voor de uitbraak weer boven 0%, maar zakte daarna toch weer weg. Per saldo is de rente dit jaar gedaald. Deze bewegingen van beurzen en rentes hebben grote invloed op de dekkingsgraden van pensioenfondsen en dus ook op de kringen in ons fonds.

De onzekerheid over hoeveel mensen er ziek gaan worden, zorgde ervoor dat beleggers zich zorgen maakten. Het economische leven in het westen, maar inmiddels ook in de rest van de wereld, is voor een groot deel tot stilstand gekomen. Gevolg: de economieën stagneren en een wereldwijde recessie is onvermijdelijk. Financiële markten reageerden hier heftig en negatief op. Na de grote daling kwamen overheden en centrale banken met aankondigingen van plannen met ongekend hoge bedragen om de economieën te stimuleren. Dit bracht rust op de kapitaalmarkten en zorgde voor een voorzichtig herstel op wereldwijde aandelenbeurzen.

Impact op financiële positie

Met name onze aandelen zijn in februari en vooral in maart veel minder waard geworden. Op het dieptepunt in de derde week van maart liet de wereldindex voor aandelen een daling zien van 33% ten opzichte van het niveau in december 2019. Intussen zijn aandelenbeurzen weer gestegen en is de helft van de daling weer goedgemaakt. Toch blijft er per saldo een forse daling over. De onrust heeft ook invloed op de rente. Beleggers vluchtten naar ‘veilige havens’, dit zijn staatsobligaties van landen met relatief weinig overheidsschuld die als veilig worden beschouwd. Daardoor daalde de rente verder dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden. Rond 9 maart bereikte de 10 jaars rente op Nederlandse staatsobligaties een niveau van -0,6%. Een niveau lager dan dat in september van het vorige jaar. Intussen zijn ook de rentes weer wat gestegen, tot licht onder het niveau van begin dit jaar.

Uiteraard heeft het stilleggen van grote delen van economie grote invloed. Zonder twijfel belandt de wereldeconomie in een recessie. Het ene land dieper dan het andere. De invloed op winstgevendheid bij bedrijven is duidelijk, maar dat is voor een groot deel ook al in de koersen verwerkt. Beleggers op beurzen kijken naar waarderingen en vooral ook vooruit, naar wat er in de toekomst gaat gebeuren.

De aankondigingen van Centrale Banken en overheden, waarin werd gemeld dat er grote programma’s worden gestart om economieën weer op gang te krijgen, hebben grote invloed op het herstel van vertrouwen onder beleggers. Dat laat de stijging op de aandelenbeurzen zien, die de helft van de daling weer goed maakte.

Hoe zit het bij ons?

In februari hadden we te maken met slechte omstandigheden en in de eerste twee weken van maart werd het nog erger. Maart was voor de financiële positie van onze kringen een hele slechte maand. Dat is te zien aan de sterke daling van de dekkingsgraden van onze kringen.

Vasthouden aan beleid, maar hoge waakzaamheid

In overleg met de beleggingsadviescommissie hebben we besloten vast te houden aan het eerder geformuleerde, strategische beleid. Wanneer de aandelenmarkten ver wegzakken ten opzichte van obligaties leidt dat tot een herbalancering in de portefeuille waarin aandelen worden gekocht en obligaties worden verkocht. Dit is door de jaren heen uiteindelijk altijd een goede strategie geweest. Het werkt disciplinerend en leidt af van de waan van de dag. Dat betekent niet dat we achteroverleunen. We houden de ontwikkelingen extra in de gaten. Als in de komende tijd het nemen van afwijkende maatregelen wel nodig blijkt te zijn, laten we u dat weten.

Effect op uw pensioen

Ontvangt u van ons fonds een pensioen? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Wij zorgen ervoor dat de betalingen van uw pensioen gewoon doorgaan. Over de effecten op de langere termijn kunnen wij nu nog niets zeggen, maar u moet er rekening mee houden dat het kan tegenvallen. De kans is reëel dat in een aantal van onze kringen een verlaging van de pensioenen moet plaatsvinden. Lees daarvoor ook het artikel over de kans op verlagen verderop in deze nieuwsbrief. We houden u op de hoogte. We hebben een lijst met veelgestelde vragen gepubliceerd op onze website.

Uitbestedingspartners

Het bestuursbureau van de Nationale APF werkt sinds vorige halverwege maartweek thuis. Onze it-infrastructuur laat dat moeiteloos toe. Onze uitbestedingspartners AZL en NNIP, die onze pensioenadministratie en onze beleggingen onder beheer hebben, hebben grote programma’s opgezet om zoveel mogelijk thuis te werken en als dat niet anders kan, te werken in ploegen die elkaar niet ontmoeten. We informeerden u al eerder over de bereikbaarheid van onze klantenservice.