2021: 'interessant, in beweging, succesvol én een goede basis voor de toekomst'

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Verkort jaarverslag 2021

Ook over 2021 presenteren we weer een korte versie van ons jaarverslag. Lees hoe het uitvoerend bestuur en de belanghebbendenorganen terugkijken op 2021 en bekijk de belangrijkste gegevens per kring. Meer weten? Bekijk dan het volledige jaarverslag

‘2021: Interessant, in beweging, succesvol én goede basis voor de toekomst’

De tijd vliegt. Ook bij De Nationale APF. Het verschijnen van het jaarverslag is altijd een moment om terug te kijken. Wat is er in 2021 eigenlijk allemaal gebeurd? Natuurlijk de voorbereidingen op het nieuwe pensioenstelsel. We verwelkomden nieuwe klanten. We werkten in 2021 ook intensief samen met de Belanghebbendenorganen van de kringen. Een kijkje in de toekomst doen we ook, zo weet u wat u in de toekomst van ons kunt verwachten.

Jeppe Machielsen (niet-uitvoerend bestuurslid) en Bart Onkenhout (uitvoerend bestuurslid) vertellen.

 

Wat geldt er specifiek voor uw pensioen?

De pensioenregelingen verschillen op een aantal punten per kring bij De Nationale APF. Bekijk wat voor u van toepassing is.