Complexe materie en een helder verhaal.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Doe de pensioencheck

Uw inkomen bestaat grofweg uit drie delen:

  1. AOW van de overheid. De AOW verschilt voor alleenstaanden, alleenstaanden met kinderen of gehuwden/samenwonenden. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank
  2. Ouderdomspensioen van ons pensioenfonds
  3. Extra pensioen van een bank of een verzekeraar uit een lijfrente, koopsompolis of andere verzekering. Neem contact op met uw bank of verzekeraar over de precieze hoogte.