Complexe materie en een helder verhaal.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Verder krijgt u jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat wat u aan pensioen bij ons hebt. Voor uzelf en uw eventuele nabestaanden. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen, per jaar.

Ook ziet u in het pensioenoverzicht:

  • De gegevens van u en eventueel uw partner
  • Informatie over het pensioen dat u ontvangt
  • Een toelichting op het overzicht