Uw rechten en uw geld.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Doe de pensioencheck

Uw inkomen bestaat grofweg uit drie delen:

1. AOW-pensioen 

De hoogte van de AOW is verschillend voor:

  • alleenstaanden
  • alleenstaanden met kinderen
  • gehuwden of samenwonenden

Meer informatie over uw AOW-pensioen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank

2. Ouderdomspensioen

Bij uw eerste pensioenbetaling ontvangt u van ons een bruto-netto berekening. Hierop staat:

  • uw bruto pensioen
  • de inhoudingen en
  • het netto bedrag dat wij op uw rekening storten

Inhoudingen en naheffing

Wij zijn verplicht om inhoudingen op uw bruto pensioen te doen. Het gaat om de zorgverzekering (= bijdrage Zvw) en loonheffing (= belastingpremie volksverzekeringen). Tot uw AOW-leeftijd trekken wij ook een bedrag voor het AOW-pensioen af.

Als u ook pensioen ontvangt van andere organisaties, kan het zijn dat u aan het eind van het jaar extra loonheffing aan de Belastingdienst moet betalen. Dat komt doordat elke organisatie die aan u pensioen uitkeert, ervan uitgaat dat u alleen van die organisatie inkomen ontvangt. U betaalt dan vaak het lage belastingtarief over alle delen van het inkomen na uw pensioen. Aan het eind van het jaar telt de Belastingdienst uw totale inkomen op. Dit kan betekenen dat u in een hogere belastingschaal valt. Wat u te weinig hebt betaald, moet u dan alsnog voldoen. Dit is de naheffing. Hebt u daar vragen over? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Jaaropgave

In januari ontvangt u de jaaropgave van uw pensioen. Deze kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte. Bij deze jaaropgave vindt u ook steeds een actuele bruto-netto berekening van uw pensioen. Daarbij ontvangt u informatie over zaken die voor u van belang zijn in verband met de hoogte van uw (netto) pensioenuitkering.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Verder krijgt u jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat wat u aan pensioen bij ons hebt. Voor uzelf en uw eventuele nabestaanden. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen, per jaar.

Ook ziet u in het pensioenoverzicht:

  • De gegevens van u en eventueel uw partner
  • Informatie over het pensioen dat u hebt opgebouwd
  • Een toelichting op het overzicht

3. Extra pensioen

Misschien ontvangt u een uitkering van een bank of een verzekeraar uit een lijfrente, koopsompolis of andere verzekering. De hoogte hiervan hangt af van het type product, de inleg en het rendement. Neem contact op met uw bank of verzekeraar over de precieze hoogte.