Uw rechten en uw geld.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Verhoging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Wij proberen daarom elk jaar uw pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging, uitgedrukt in een percentage, zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt.

Wanneer krijgt u een verhoging?

Wij verhogen uw pensioen met maximaal de loon- of prijsstijgingen. U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als wij er financieel goed genoeg voor staan. Als dat zo is, bekijkt ons bestuur elk jaar met hoeveel we uw pensioen kunnen verhogen. Wij reserveren geen geld voor de verhoging.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Log in en bekijk uw Pensioen 1-2-3 om te zien of en hoeveel uw pensioen is verhoogd.