Persoonlijk en toekomstgericht.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Verandert uw situatie?

Veranderingen in uw leven zijn vaak van invloed op uw pensioen. Wij hebben daarom alle informatie voor u op een rij gezet:

Trouwen of samenwonen Als u trouwt, uw partner bij de gemeente registreert of gaat samenwonen nadat u met pensioen bent gegaan, heeft uw partner geen recht op een partnerpensioen .
Einde samenwonen Uw ouderdomspensioen hoeft u niet te verdelen. Zo staat dat in de wet.  Uw ex-partner krijgt eventueel wel een partnerpensioen als u overlijdt. Maar, uw ex-partner kan verklaren af te zien van dit partnerpensioen. Hij of zij ontvangt dan na uw overlijden geen pensioen van ons.
Scheiden Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden én uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.
Kinderen Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar of in sommige gevallen tot zij 27 jaar zijn.
Nieuw rekeningnummer Hoe zorgt u ervoor dat uw pensioen op het juiste rekeningnummer wordt uitbetaald?
Verhuizen Binnen Nederland hoeft u niets door te geven. 
 Pensioen in het buitenland Verhuist u naar of in het buitenland, dan moet u wel actie ondernemen.
Overlijden Uw partner heeft recht op partnerpensioen van ons. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen.