Wijzigingen en gevolgen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Kinderen

Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wilt u dat er goed voor ze wordt gezorgd, ook als u er niet meer bent. Als u overlijdt, regelen wij een inkomen voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

Wat is er geregeld?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Dat geldt ook voor stiefkinderen en onder voorwaarden voor pleegkinderen. Pleegkinderen moet u bij ons aanmelden en wij moeten hen aanvaarden.
Wij kunnen het recht op wezenpensioen verlengen tot maximaal 27 jaar als uw kind bijvoorbeeld:

  • naar school gaat
  • voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is

Het kan zijn dat uw kinderen of uw partner recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw kinderen?

Wezenpensioen is een percentage van uw ouderdomspensioen. Wat bij ons is geregeld, staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Log in voor een actueel overzicht van het wezenpensioen.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op mijnpensioenoverzicht.nl voor een weergave van de opbouw tijdens uw hele loopbaan. Daarbij staat ook het pensioen voor uw eventuele nabestaanden.

Wat moet u doen?

U hoeft uw kinderen en stiefkinderen niet bij ons aan te melden. Mocht het nodig zijn, dan vragen wij de gegevens op bij de gemeente.
Pleegkinderen moet u per brief bij ons aanmelden. Wij moeten de pleegkinderen aanvaarden.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen na uw overlijden een hoger inkomen ontvangen. U kunt hiervoor elders zelf een verzekering afsluiten.