Persoonlijk en toekomstgericht.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Overlijden

Als u overlijdt, hebben wij een inkomen geregeld voor uw partner en kind(eren). 

Moet er bij overlijden iets doorgegeven worden?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden per brief bij ons melden.

Uw partner heeft recht op partnerpensioen. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen.

Uw partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (Anw) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partner- en wezenpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), uw persoonlijke pensioenoverzicht. Elk jaar ontvangt u dit overzicht van ons. Log in op Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op Mijnpensioenoverzicht.nl voor een de opbouw van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.