Nieuws

Voor (oud-)werknemers AZL: Conversie, wat is dat?

Een scheiding heeft invloed op uw pensioen. Maak met uw ex-partner afspraken over uw ouderdomspensioen en partnerpensioen. Deze afspraken moet u vastleggen in een echtscheidingsconvenant en binnen twee jaar na uw scheiding doorgeven aan ons pensioenfonds. U ontvangt hierover een informatiebrief en formulier.

Een scheiding heeft invloed op uw pensioen. Maak met uw ex-partner afspraken over uw ouderdomspensioen en partnerpensioen. Deze afspraken moet u vastleggen in een echtscheidingsconvenant en binnen twee jaar na uw scheiding doorgeven aan ons pensioenfonds. U ontvangt hierover een informatiebrief en formulier.

Wat is conversie?

Een van de manieren om uw pensioen te verdelen bij een scheiding, is conversie. U en uw ex-partner kunnen ervoor kiezen om het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen waar uw ex-partner recht op heeft volledig los te koppelen van uw pensioen. Uw ex-partner krijgt dan een eigen recht op ouderdomspensioen. Dit heet conversie.

Hoe werkt het?

Het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk knippen we in twee delen. Het deel voor uw ex-partner wordt volledig losgekoppeld. Het ouderdomspensioen voor uw ex-partner en het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner voegen we samen. Dit totaal wordt met een rekensom omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het fonds regelt vervolgens alle pensioenzaken rechtstreeks met uw ex-partner. Gebeurtenissen in uw leven of het leven van uw ex-partner hebben dan geen invloed meer op het pensioen van de ander.

Voor- en nadelen

Of het volledig loskoppelen van het pensioen interessant is, hangt af van uw persoonlijke situatie. De band tussen u en uw ex-partner wordt definitief verbroken voor wat betreft het pensioen. Dat heeft voor- en nadelen voor u én voor uw ex-partner

Voordelen Voor u Voor uw ex-partner
  U hoeft niets meer met uw ex-partner te regelen. Dat doet ons fonds. Uw ex-partner kan zelf beslissen wanneer zijn of haar pensioendeel ingaat.
  Als u keuzes maakt rondom uw pensioen, bijvoorbeeld uw pensioen eerder laten ingaan, dan volgt uw ex-partner niet meer automatisch. Uw ex-partner kan zelf keuzes maken om het pensioendeel voor hem of haar op maat te maken, bijvoorbeeld tijdelijk eerst meer of minder pensioen ontvangen.
  U ziet in één oogopslag hoeveel pensioen er voor u is als u inlogt op onze website of op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dat geeft een compleet beeld van de stand van zaken. Uw ex-partner krijgt een eigen inlog-mogelijkheid. Zijn of haar pensioendeel is ook te zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Nadelen Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u het pensioen niet meer terug. Dat geldt voor uw ouderdomspensioen én het bijzonder partnerpensioen. Dit partnerpensioen komt dan dus niet meer beschikbaar voor een eventuele nieuwe partner. Uw ex-partner kan het pensioen dat verdeeld is, niet omzetten in een partnerpensioen voor een eventuele nieuwe partner.
    Als uw ex-partner geen betaald werk heeft, afhankelijk is van alimentatie én u overlijdt voordat hij of zij met pensioen gaat, komt uw ex-partner (tot pensioendatum) zonder inkomen te zitten. De alimentatie stopt namelijk als u komt te overlijden en het bijzonder partnerpensioen is bij conversie in het pensioen opgenomen. Uw ex-partner moet voor ander inkomen zorgen. Soms is er recht op een Anw-uitkering van de overheid.

Wat kunt u doen?

Conversie is alleen mogelijk als u gaat scheiden of als u niet langer meer geregistreerde partners bent. Gaat u scheiden van tafel en bed? Dan is conversie nog niet mogelijk. Dat kan alleen bij een volledige echtscheiding. Besluiten u en uw ex-partner hiertoe, dan moet u deze afspraak vastleggen in het echtscheidingsconvenant en dit binnen 2 jaar naar ons fonds sturen. U ontvangt van ons fonds een informatiebrief en een formulier waarmee u de scheiding aan ons door kunt geven.