Feiten en opinie.

Beleidsdekkingsgraad Kring J (Unisys) daalt licht

De beleidsdekkingsgraad van Kring J daalde in Q1 2019 met 0,4%-punt naar 110,3% terwijl de maandelijkse dekkingsgraad ten opzichte van Q4 2018 gestegen is met 1,1%-punt naar 109,5%. De daling van de beleidsdekkingsgraad komt doordat deze het gemiddelde is van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

In Q1 2019 hebben zowel het rendement van de beleggingen als de ontwikkeling van de rentemaatstaf (UFR) die door de toezichthouder gehanteerd wordt op het deelnemersbestand van Kring Unisys een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Een beleidsdekkingsgraad van 110,4% is boven het minimum vereist eigen vermogen van 104,0%. Dat betekent dat we de pensioenen en pensioenaanspraken voorlopig niet hoeven te verlagen. Dat is pas aan de orde als de beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar achtereenvolgens lager is dan 104,0%.

Tekort aan reserves

Zo lang de beleidsdekkingsgraad onder het vereist eigen vermogen van 111,4% blijft, hebben we nog te weinig reserves zoals wettelijk is vereist. Om ervoor te zorgen dat de financiële situatie weer helemaal op peil komt, hebben we in maart 2019 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dat herstelplan laten we zien dat naar verwachting binnen acht jaar de beleidsdekkingsgraad weer op het juiste niveau is. Dat betekent dat er geen aanvullende maatregelen hoeven te worden genomen.

Meer informatie

Meer weten over de financiële situatie van De Nationale APF en kring J? Klik dan hier.