Feiten en opinie.

Ons fonds heeft het IMVB-convenant ondertekend

IMVB staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Het IMVB-convenant is een initiatief van onze koepelorganisatie, de Pensioenfederatie.

In Nederland doen we wereldwijd zaken. Internationale bedrijven kunnen betrokken raken bij misstanden (uitbuiting, dierenleed) of schade aan het milieu. In convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) gaan bedrijven samen met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties aan de slag om deze misstanden te voorkomen en op zoek naar oplossingen.

Versie voor pensioenfondsen

De Pensioenfederatie heeft het convenant opgesteld voor pensioenfondsen. Dit heet het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant. Pensioenfondsen zijn geen bedrijven, maar ze beleggen wel internationaal. Ze hebben veel geld en kunnen daarom (mogelijk) invloed uitoefenen op de bedrijven of sectoren waarin ze beleggen.

Ons fonds heeft het convenant ondertekend

Ons fonds heeft het convenant ondertekend. Wij vinden maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk en willen ons steentje bijdragen aan een betere wereld.

Meer informatie

Lees meer over ons beleggingsbeleid. Wilt u meer weten over IMVB-convenanten? Kijk dan op de speciale website hierover  van de Sociaal Economische Raad.

Bron: Bestuur en Pensioenfederatie