Feiten en opinie.

Beleidsdekkingsgraad Kring A (AZL) stijgt in Q3

De beleidsdekkingsgraad van Kring A (AZL) steeg in het derde kwartaal naar 105,2%. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2020 was de beleidsdekkingsgraad 104,6%. De actuele dekkingsgraad is ten opzichte van het tweede kwartaal met 3,3%-punt gestegen naar 107,9% aan het einde van het derde kwartaal.

In het derde kwartaal van 2020 zijn positieve rendementen behaald op de aandelen. Samen met de sterke groei in het tweede kwartaal doet dit de daling gedurende het eerste kwartaal van 2020 grotendeels teniet.

Voor besluiten maken we gebruik van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Een beleidsdekkingsgraad van 105,2% is boven het minimum vereist eigen vermogen van 104,4%. Dat betekent dat we de pensioenen en pensioenaanspraken voorlopig niet hoeven te verlagen. Dat is pas aan de orde als de beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar achtereenvolgens lager is dan 104,4%.  

Tekort

Zo lang de beleidsdekkingsgraad onder het vereist eigen vermogen van 113,3% blijft, hebben we nog te weinig reserves zoals wettelijk is vastgelegd. Om ervoor te zorgen dat de financiële situatie weer helemaal op peil komt, hebben we in maart 2020 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Op basis van het herstelplan is de verwachting dat binnen tien jaar de beleidsdekkingsgraad weer op het juiste niveau is. Dat betekent dat er geen aanvullende maatregelen hoeven te worden genomen.

Meer informatie

Meer weten over de financiële situatie van De Nationale APF en Kring A? Klik dan hier.