Feiten en opinie.

Hoe zit het met het verhogen of verlagen van uw pensioen?

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw (opgebouwde) pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt. Aan de andere kant kan het dat er geld tekort is om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. In het uiterste geval kan het zijn dat uw (opgebouwde) pensioen moet worden verlaagd.

Bij De Nationale APF zijn de financiële vermogens van de afzonderlijke kringen gescheiden. Dat betekent dat de besluiten over verhogen en verlagen van (opgebouwde) pensioenen per kring kunnen verschillen. Die besluiten worden genomen op basis van de financiële situatie van de kringen in december. De cijfers die nodig zijn voor de besluitvorming zijn in januari 2021 beschikbaar. Dat betekent dat we u daarna kunnen laten weten:

  • dat we uw pensioen kunnen verhogen en met welk percentage,
  • of dat we uw pensioen niet verhogen, maar ook niet hoeven te verlagen,
  • of dat we uw pensioen moeten verlagen en met welk percentage.

Natuurlijk ontvangt u in geval van een verhoging of verlaging persoonlijke informatie van ons met meer uitleg over de achtergrond.   

Verlagen & het pensioenakkoord

Afgelopen jaar heeft minister Koolmees van Financiën het besluit genomen om pensioenfondsen meer tijd te geven om hun financiële situatie op orde te krijgen, voordat ze de pensioenen moeten verlagen. Er zijn twee situaties waarin de (opgebouwde) pensioenen moeten worden verlaagd:

  1. als de beleidsdekkingsgraad onder 104,3% ligt én de actuele dekkingsgraad onder de 90%, dan moeten de (opgebouwde) pensioenen direct worden verlaagd;
  2. als de kring voorziet dat de dekkingsgraad binnen de maximale termijn van 12 jaar niet minimaal 104,3% zal zijn.

Bekijk hier de financiële situatie van uw kring.