Feiten en opinie.

Ons herstelplan is vernieuwd

De kringen van de Nationale APF hebben ieder een nieuw herstelplan. Daarin staat welke maatregelen we nemen om onze financiële positie te verbeteren.

Te weinig reserves

De financiële positie van de kringen is niet goed genoeg. De beleidsdekkingsgraden lagen op 31 december vorig jaar onder de vereiste dekkingsgraad. Dit betekent dat ons fonds te weinig buffers heeft om grote tegenvallers op te vangen. In de herstelplannen staat hoe ons fonds weer financieel gezond kan worden en op welke termijn dat kan gebeuren. ‘Gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

Hersteltermijn verlengd

De hersteltermijn van ons fonds is 10 jaar. Deze lange termijn zorgt ervoor dat de maatregelen voor alle deelnemers over meerdere jaren gespreid kunnen worden. Ons fonds wil de kans op het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen zoveel mogelijk beperken. Door de hersteltermijn worden werknemers, oud-werknemers en de gepensioneerden in gelijke mate ‘geraakt’. Op die manier is evenwichtige belangenafweging geborgd.

Verlaging pensioenen

Van een verlaging van de pensioenen is dit jaar nog geen sprake. Bij Kring AFM gebeurt dat volgend jaar misschien wel. Dat hangt af van de ontwikkeling van de dekkingsgraad in de loop van dit jaar en de afspraken die gemaakt worden in het Pensioenakkoord.

Meer informatie

Op deze website vindt u meer informatie over ons herstelplan.