Feiten en opinie.

We willen u van een zo passend mogelijk pensioen voorzien

Roel Knol en Mirja Constandse over belangrijke aandachtspunten in 2021

Roel Knol en Mirja Constandse zijn allebei uitvoerend bestuurder van De Nationale APF. Dat zijn de bestuurders die, samen met het bestuursbureau, dagelijks bezig zijn met alles wat met uw pensioen te maken heeft. Roel en Mirja hebben specifieke aandachtspunten binnen het bestuur. Roel richt zich meer op de vermogenskant, dat wil zeggen alles wat met beleggingen te maken heeft. Mirja heeft onder andere pensioenbeheer en deelnemerscommunicatie als aandachtspunt. Zij houdt zich op dit moment vooral bezig met de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord. Samen hebben ze voor u de belangrijkste aandachtspunten voor 2021 op een rijtje gezet.

Pensioenakkoord

Mirja geeft aan dat in 2021 de nadruk vooral op de uitwerking van het pensioenakkoord ligt: “Het pensioenakkoord is belangrijk voor onze toekomst en voor de toekomst van het pensioen van onze deelnemers. We zijn natuurlijk een algemeen pensioenfonds dat voor meerdere werkgevers werkt. We zijn nu bezig met het vaststellen en afstemmen van een aanbod dat aansluit bij de wensen van onze huidige en potentiële klanten naar aanleiding van het nieuwe pensioenakkoord. We willen u als deelnemer van een zo passend mogelijk pensioen voorzien. En we moeten dat natuurlijk zorgvuldig aanpakken. “

Groei

Roel: “We willen in 2021 en daarna ook blijven groeien. Dat wil zeggen dat we nog meer pensioenfondsen en werkgevers willen inspireren om zich aan te sluiten bij de Nationale APF. Daar waar we voorheen zagen dat nieuwe klanten het pensioen in een eigen kring wilden onderbrengen, zien we nu dat steeds meer partijen samen met anderen een kring willen delen. Dat betekent dat de uitvoeringskosten lager worden, wat beter is voor het uiteindelijke pensioenresultaat.“

 

Communicatie
Er blijft in 2021 veel aandacht voor de communicatie met u als deelnemer. Mirja: “Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld de deelnemersportal verbeterd en een pensioenapp voor u ontwikkeld. In deze pensioenapp kunt u heel snel en gemakkelijk uw eigen pensioensituatie bekijken. Ook zijn we bezig met het verbeteren van onze website. Dat zal in januari zichtbaar worden. In 2021 komt er een deelnemerstevredenheidsonderzoek, waarbij u uw mening kunt geven over onze dienstverlening. “

Financiële positie en uw pensioen

De Nationale APF heeft op het gebied van beleggingen de zaken goed op orde. Roel legt uit dat dit ook blijkt uit een beleggingsonderzoek door De Nederlandsche Bank (DNB) in 2020. Hij geeft verder aan dat maatschappelijk verantwoord beleggen de aandacht heeft. “Dat betekent dat we niet alleen naar de financiële aspecten van de beleggingen kijken, maar ook of de bedrijven waarin we beleggen goed omgaan met mens en milieu. En wat de financiële positie van het fonds betreft zegt Roel: “In maart is er door corona een dip ontstaan op de aandelenbeurzen. Voor de Nationale APF is de situatie dat de daling in het vermogen dat toen optrad, inmiddels al weer is terugverdiend en zelfs meer dan dat. Dus dat is positief nieuws voor uw pensioen.”

Meer informatie over de financiële positie vindt u op deze website.