Feiten en opinie.

Beleidsdekkingsgraad Kring A stijgt in Q3

De beleidsdekkingsgraad van Kring A steeg in het derde kwartaal naar 113,5%. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2021 was de beleidsdekkingsgraad 111,3%. De actuele dekkingsgraad is ten opzichte van het tweede kwartaal met 0,2%-punt gedaald naar 115,4% aan het einde van het derde kwartaal.

In het derde kwartaal werden de beleggingen van Kring A minder waard door tegenvallende resultaten op de aandelenmarkt. De rentestand was aan het einde van het derde kwartaal nagenoeg gelijk aan de rentestand van het einde van het tweede kwartaal. Hierdoor werden de obligaties iets minder waard.

Voor besluiten maken we gebruik van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Een beleidsdekkingsgraad van 113,5% is boven het minimum vereist eigen vermogen van 104,3%. Dat betekent dat we de pensioenen en pensioenaanspraken voorlopig niet hoeven te verlagen. Dat is pas aan de orde als de beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar achtereenvolgens lager is dan 104,3%.  

Tekort

Zo lang de beleidsdekkingsgraad onder het vereist eigen vermogen van 113,9% blijft, hebben we nog te weinig reserves zoals wettelijk is vastgelegd. Om ervoor te zorgen dat de financiële situatie weer helemaal op peil komt, hebben we in maart 2021 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Op basis van het herstelplan is de verwachting dat binnen tien jaar de beleidsdekkingsgraad weer op het juiste niveau is. Dat betekent dat er geen aanvullende maatregelen hoeven te worden genomen.

Meer informatie

Meer weten over de financiële situatie van De Nationale APF en Kring A? Klik dan hier.