Feiten en opinie.

Beleidsdekkingsgraad Kring D (TrueBlue) stijgt in Q1

De beleidsdekkingsgraad van Kring D steeg in het eerste kwartaal van 2021 naar 96,1%. Aan het einde van het vierde kwartaal was de beleidsdekkingsgraad 94,8%. De actuele dekkingsgraad is ten opzichte van het vierde kwartaal met 2,6%-punt gestegen naar 101,4% aan het einde van het eerste kwartaal.

Gedurende het eerste kwartaal van 2021 rendeerden onze aandelen wederom positief ondanks de voortdurende coronacrisis. Door de gestegen rente werden onze obligaties echter minder waard. Het pensioenvermogen daalde daardoor. Maar de stijgende rente is wel goed nieuws voor onze kring. Een hogere rente betekent dat we op lange termijn minder geld opzij hoeven te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Onze financiële positie verbetert daardoor.

Voor besluiten maken we gebruik van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Een beleidsdekkingsgraad van 96,1% is onder het minimum vereist eigen vermogen van 104,0%. Als onze beleidsdekkingsgraad en actuele dekkingsgraad gedurende 5 jaar achtereenvolgens onder 104,0% zijn, moeten we de pensioenen en pensioenaanspraken verlagen. Als de financiële situatie van Kring TrueBlue niet verbetert, bereiken we die 5-jarengrens eind 2021.

Tekort

Zo lang de beleidsdekkingsgraad onder het minimum vereist eigen vermogen van 104,0% blijft, hebben we te weinig geld in kas om op termijn de pensioenen te blijven betalen. Om ervoor te zorgen dat de financiële situatie weer helemaal op peil komt, hebben we in maart 2021 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dat herstelplan laten we zien dat naar verwachting binnen tien jaar de beleidsdekkingsgraad weer op het juiste niveau is van ten minste een vereist eigen vermogen van 115,1%.

Meer informatie

Meer weten over de financiële situatie van De Nationale APF en Kring TrueBlue? Klik dan hier.