Feiten en opinie.

Beleidsdekkingsgraad Kring D (TrueBlue) stijgt in Q3

De beleidsdekkingsgraad van Kring D steeg in het derde kwartaal van 2021 naar 100,5%. Aan het einde van het tweede kwartaal was de beleidsdekkingsgraad 98,5%. De actuele dekkingsgraad is ten opzichte van het tweede kwartaal met 0,1%-punt gedaald naar 103,4% aan het einde van het derde kwartaal.

In het derde kwartaal daalde het pensioenvermogen van Kring D door tegenvallende resultaten op de aandelenmarkt. Ook de obligaties werden minder waard doordat de rente nagenoeg gelijk bleef ten opzichte van het vorige kwartaal.

Deze stijging is te danken aan een positief rendement op onze aandelen en obligaties. Omdat de rente in het tweede kwartaal licht gedaald is, moeten we wel meer geld opzij zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen.

Voor besluiten maken we gebruik van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Een beleidsdekkingsgraad van 100,5% is onder het minimum vereist eigen vermogen van 104,0%. Als onze beleidsdekkingsgraad en actuele dekkingsgraad gedurende 5 jaar achtereenvolgens onder 104,0% zijn, moeten we de pensioenen en pensioenaanspraken verlagen. Als de financiële situatie van Kring TrueBlue niet verbetert, bereiken we die 5-jarengrens eind 2021.

Tekort

Zo lang de beleidsdekkingsgraad onder het minimum vereist eigen vermogen van 104,0% blijft, hebben we te weinig geld in kas om op termijn de pensioenen te blijven betalen. Om ervoor te zorgen dat de financiële situatie weer helemaal op peil komt, hebben we in maart 2021 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dat herstelplan laten we zien dat naar verwachting binnen tien jaar de beleidsdekkingsgraad weer op het juiste niveau is van ten minste een vereist eigen vermogen van 115,2%.

Meer informatie

Meer weten over de financiële situatie van De Nationale APF en Kring D? Klik dan hier.