Feiten en opinie.

Beleidsdekkingsgraad Kring K (AFM) gestegen in Q1

De beleidsdekkingsgraad van Kring AFM steeg in het eerste kwartaal naar 98,5%. Aan het einde van het vierde kwartaal van 2020 was de dekkingsgraad 97,3%. De actuele dekkingsgraad is ten opzichte van het vierde kwartaal gelijk gebleven: 101,7%.

Gedurende het eerste kwartaal van 2021 rendeerden onze aandelen wederom positief ondanks de voortdurende coronacrisis. Door de gestegen rente werden onze obligaties echter minder waard. Het pensioenvermogen daalde daardoor. Maar de stijgende rente is wel goed nieuws voor onze kring. Een hogere rente betekent dat we op lange termijn minder geld opzij hoeven te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Onze financiële positie verbetert daardoor.

Voor besluiten maken we gebruik van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Zo lang de beleidsdekkingsgraad onder het minimum vereist eigen vermogen van 104,3% blijft, is er te weinig geld in kas om op termijn de pensioenen te blijven betalen.

Een beleidsdekkingsgraad van 98,5% is onder het minimum vereist eigen vermogen van 104,3%. Als de beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar achtereenvolgens onder 104,3% is, moeten we de pensioenen en pensioenaanspraken verlagen. Eind 2020 was die 5-jarengrens bereikt. Beide dekkingsgraden waren toen te laag en eigenlijk waren we genoodzaakt de pensioenen te verlagen. Maar omdat er sprake is van een zeer uitzonderlijke economische situatie heeft het kabinet eerder in 2020 de mogelijkheid geboden dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% de pensioenen aan het eind van het jaar niet hoeven te verlagen. Kring AFM heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, wat betekent dat er in 2021 niet gekort hoeft te worden.

Tekort

Zo lang de beleidsdekkingsgraad onder het vereist eigen vermogen van 112,5% blijft, hebben we nog te weinig reserves zoals wettelijk is vastgelegd. Om ervoor te zorgen dat de financiële situatie weer helemaal op peil komt, hebben we in maart 2021 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Op basis van het herstelplan is de verwachting dat binnen tien jaar de beleidsdekkingsgraad weer op het juiste niveau is van ten minste een vereist eigen vermogen van 112,5%. Dat betekent dat er geen aanvullende maatregelen hoeven te worden genomen.

Meer informatie

Meer weten over de financiële situatie van De Nationale APF en Kring AFM? Klik dan hier.