Feiten en opinie.

Beleidsdekkingsgraad Kring M (ANWB) steeg in Q3

De beleidsdekkingsgraad van Kring M steeg in het derde kwartaal naar 105,6%. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2021 was de beleidsdekkingsgraad 102,5%. De actuele dekkingsgraad is ten opzichte van het tweede kwartaal met 0,4%-punt gedaald naar 108,8% aan het einde van het derde kwartaal.

In het derde kwartaal daalde het pensioenvermogen van Kring M door tegenvallende resultaten op de beleggingen. De rentestand was aan het einde van het derde kwartaal nagenoeg gelijk aan de rentestand van het einde van het tweede kwartaal.

Voor besluiten maken we gebruik van de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Een beleidsdekkingsgraad van 105,6% is boven het minimum vereist eigen vermogen van 104,2%. Als de beleidsdekkingsgraad aan het eind van het jaar ook boven de 104,2% is, betekent dat dat we de pensioenen en pensioenaanspraken niet hoeven te verlagen. Dat is pas aan de orde als de beleidsdekkingsgraad 5 jaar achter elkaar lager is dan 104,2%.

Tekort

Zo lang de beleidsdekkingsgraad onder het vereist eigen vermogen van 116,9% blijft, hebben we nog te weinig reserves zoals wettelijk is vastgelegd. Om ervoor te zorgen dat de financiële situatie weer helemaal op peil komt, hebben we in maart 2021 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dat herstelplan laten we zien dat naar verwachting binnen tien jaar de beleidsdekkingsgraad weer op het juiste niveau is. Dat betekent dat er geen aanvullende maatregelen hoeven te worden genomen.

Meer informatie

Meer weten over de financiële situatie van De Nationale APF en Kring M? Klik dan hier.