Feiten en opinie.

Deelnemers AZL: Het pensioen van Unisys wordt overgedragen naar Kring A

Het bestuur van De Nationale APF heeft met goedkeuring van het Belanghebbendenorgaan van kring A besloten de pensioenen van de deelnemers van kring Unisys per 1 mei over te dragen aan Kring A. Dit pensioen was tot die datum ondergebracht in een eigen kring. Onze toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) moet daarvoor een verklaring van geen bezwaar afgeven. Die verklaring hebben we inmiddels ontvangen.

DNB toetst onder meer of een overdracht goed en evenwichtig is voor alle deelnemers. Het ontvangen van de verklaring van geen bezwaar, betekent dat we aan deze voorwaarde voldoen.

Inhaalindexatie in pensioenregeling opgenomen

De overdracht heeft geen gevolgen voor de hoogte en keuzemogelijkheden van uw pensioen. Aan uw pensioenregeling wordt bij het toetreden van Kring Unisys in Kring A per 1 mei 2021 de mogelijkheid van inhaalindexatie toegevoegd. Dat betekent dat op termijn wellicht een deel van de gemiste verhogingen alsnog toegekend kan worden. Dit geldt voor gemiste verhogingen vanaf 1 mei.

Dekkingsgraad daalt in de toekomst minder hard

Door het toetreden van Kring Unisys daalt de dekkingsgraad. Daarna zal de dekkingsgraad minder hard dalen dan zonder de toetreding van Kring Unisys. De verwachte dekkingsgraad van Kring A is per 1 januari 2024 gelijk met en zonder toetreden van Kring Unisys.

Kosten per deelnemer dalen

Door het toetreden van Kring Unisys groeit het deelnemersaantal en het vermogen in de kring. Dat betekent dat de kosten over meer mensen worden verdeeld. De kosten per deelnemer naar de toekomst toe dalen, dus blijft er meer geld over voor uw pensioen.