Feiten en opinie.

Deelnemers Unisys: Overdracht van uw pensioen naar Kring A gaat definitief door

Wij lieten u al eerder via deze website en via een brief weten, dat het bestuur van De Nationale APF met goedkeuring van het Belanghebbendenorgaan van kring Unisys heeft besloten uw pensioen over te dragen aan Kring A. Onze toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) moet daarvoor een verklaring van geen bezwaar afgeven. Die verklaring hebben we inmiddels ontvangen. Dat betekent dat wij uw pensioen per 1 mei aanstaande definitief gaan overdragen aan Kring A. U ontvangt daarover ook nog een persoonlijke brief.

DNB toetst onder meer of een overdracht goed en evenwichtig is voor alle deelnemers. Het ontvangen van de verklaring van geen bezwaar, betekent dat we aan deze voorwaarde voldoen.

De overdrachtsdatum is 1 mei

Het eerste plan was, om uw pensioen per 1 april 2021 over te dragen. Dat hebben we een maand opgeschoven, omdat DNB om extra informatie vroeg.

Wij verhogen uw pensioen eenmalig

We verhogen uw pensioen eenmalig vanwege de overgang naar kring A. Hoe groot die verhoging gaat zijn, stellen we vast nadat de overdracht helemaal is afgerond. De cijfers moeten dan ook gecontroleerd zijn door de accountant.

Misschien ook verhogingen in 2023 en 2024

Er wordt extra geld gereserveerd voor alle deelnemers van Kring Unisys. De Nationale APF moet met een wettelijk vastgestelde rente rekenen. De wetgever heeft een verlaging van die rente aangekondigd. Als die verlaging na 2022 wordt ingevoerd, kunnen we met dit extra geld een extra verhoging financieren per 1 januari 2023 en 1 januari 2024.

Verdere informatie over de voor- en nadelen van de overdracht vindt u in de brief die wij u in april hebben gestuurd en ook op deze website