Feiten en opinie.

Dhr. A.J. Bosboom treedt toe tot het belanghebbenden-orgaan

Het belangstellendenorgaan van Kring K (AFM) heeft een nieuw lid. Op 1 april 2021 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) ingestemd met de benoeming van dhr. A.J. Bosboom als lid namens de gepensioneerden.

Een belanghebbendenorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers, voormalig werknemers en gepensioneerden. Zij beslissen mee over wijzigingen in ons pensioen. Ook geven zij (on)gevraagd advies aan het bestuur van De Nationale APF. Het bestuur van De Nationale APF bestaat uit bestuurders die geen directe band met de AFM hebben, vandaar dat het belanghebbendenorgaan uit een vertegenwoordiging bestaat van de werkgever, (voormalig) werknemers en gepensioneerden. Meer informatie over het belanghebbendenorgaan vindt u hier.