Feiten en opinie.

Jaaropgave gepensioneerden verschijnt binnenkort

Zoals elk jaar ontvangt u in januari de jaaropgave. Dat is het overzicht van het pensioen dat u het afgelopen jaar van ons fonds hebt ontvangen. U hebt de jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte.

Tegelijk met de jaaropgave ontvangt u een betaalspecificatie van uw pensioen. Daarop leest u onder andere wat er verandert aan uw pensioen vanaf 1 januari 2021.

Wat staat er op de jaaropgave?

  • Het pensioen dat u van ons in 2020 hebt ontvangen. U ziet de bruto en netto bedragen.
  • De loonheffing die we voor u hebben ingehouden. Dat zijn de belastingen en premies.
  • Uw bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) die we voor u hebben ingehouden.

Wat staat er op de betaalspecificatie?

Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel netto pensioen u ontvangt in 2021. Ook ziet u daar de bedragen die wij dit jaar inhouden op uw bruto pensioen. Die bedragen zijn anders dan vorig jaar. Dat komt omdat per 1 januari 2021 de belastingtarieven zijn aangepast. Uw netto pensioen is hierdoor ook anders.

Welke tarieven zijn er veranderd in 2021?

1. De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgt

Deze bijdrage is dit jaar verhoogd van 5,45% naar 5,75%. We moeten dit inhouden op een pensioen tot € 58.311. Vorig jaar was dit grensbedrag € 57.232. Deze aanpassingen zorgen voor een lager netto pensioen.

2. De loonheffing gaat iets omlaag

U betaalt loonheffing (belasting en premies) over uw pensioen. Over uw pensioen tot en met € 68.507 gaat u iets minder loonheffing betalen dan vorig jaar. Deze aanpassingen zorgen voor een hoger netto pensioen.

3. Loonheffingskortingen gaan omhoog

U hebt recht op een korting op de belasting die u moet betalen over uw inkomen. Deze loonheffingskorting is licht gestegen. Deze aanpassingen zorgen voor een hoger netto pensioen. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de algemene heffingskorting is die voor u geldt.

Is uw netto pensioen in 2021 hoger of lager?

Of uw netto pensioen door deze veranderingen hoger of lager uitkomt, hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt dit nagaan in de betaalspecificatie die u eind januari van het fonds ontvangt. In de toelichting bij de betaalspecificatie leest u meer over de veranderingen.

Wat moet u doen?

  • De jaaropgave hebt u straks nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar deze dus goed.
  • De betaalspecificatie is voor uw informatie. Lees hem door en bewaar deze bij uw administratie.

Hebt u uw jaaropgave per post ontvangen en kunt u die later niet meer vinden?

Geen nood! Uw jaaropgave en betaalspecificatie plaatsen we eind januari ook in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. Log in en bekijk ze online. De papieren versie ontvangt u één keer.

Vragen?

Hebt u vragen over de aangepaste tarieven? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Gebruik hierbij de zoekterm ‘fiscale informatie 2021’.

Hebt u vragen over uw jaaropgave of uw betaalspecificatie? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.