Feiten en opinie.

‘Voor een goed pensioen mag wat risico worden genomen’

Dat is een belangrijke uitkomst van het onderzoek dat we eind afgelopen jaar organiseerden. U begrijpt dat een deel van uw pensioen uit de beleggingsopbrengsten moet worden betaald. Daarvoor wilt u best wat risico accepteren. Een andere uitkomst is dat het merendeel van de deelnemers van De Nationale APF die aan het onderzoek hebben meegedaan, het heel prettig vindt dat ze pensioen opbouwen via hun werkgever. Dat gezegd hebbende, voelt u zich minder thuis bij De Nationale APF als pensioenfonds dan bij uw ‘oude’ pensioenfonds. Dat stond dichterbij, daar kon u gemakkelijker terecht voor vragen.

Stabiel pensioen

“We kijken niet op van deze resultaten”, stelt Bart Onkenhout, bestuurder van De Nationale APF. Deelnemers en gepensioneerden van De Nationale APF willen graag een stabiel pensioen. “Verhogen is daarbij belangrijk, maar niet hoeven verlagen is nóg belangrijker”, licht Bart toe. “Deelnemers accepteren dat we risico moeten nemen met beleggingen om een goed rendement te halen. Uit het onderzoek komt naar voren dat ons beleggingsbeleid redelijk tot goed aansluit bij wat onze deelnemers willen. In een paar kringen zouden we een beetje kunnen bijsturen. Daar gaan we nu echter heel zorgvuldig mee om vanwege de komst van het nieuwe pensioenstelsel. Afhankelijk van de keuzes van de sociale partners gaan we kijken naar een nieuw beleggingsbeleid. Uit het onderzoek blijkt verder dat duurzaam beleggen, dus oog hebben voor mens en milieu, een belangrijk thema is; een kleine meerderheid van de deelnemers vindt dat dat niet ten koste mag gaan van het rendement”

Wennen aan een nieuw fonds

Bart constateert: “De meeste deelnemers en gepensioneerden komen van een ondernemingspensioenfonds. Dat ‘voelt’ dichterbij dan een Algemeen Pensioenfonds. De informatievoorziening is anders en dat is wennen. Deelnemers hebben het gevoel dat die minder over hen zelf gaat. Wat voor de gepensioneerden nadrukkelijk bijdraagt aan het gevoel van onvrede, is dat we de pensioenen al een aantal jaren niet hebben kunnen verhogen. Voor actieve deelnemers speelt mee dat regelingen zijn versoberd.”

En nu?

Over het vervolg kan Bart kort zijn. “De resultaten van het onderzoek delen wij graag met onze deelnemers, de werkgevers en de belanghebbendenorganen, maar daarmee zijn we er nog niet. Uit het onderzoek zijn belangrijke signalen gekomen. Hier moeten we aandacht aan geven. We gaan bijvoorbeeld samen kijken hoe we de band tussen De Nationale APF en de deelnemers kunnen versterken. Daarbij nemen we communicatie mee als actiepunt. In het bijzonder over onderwerpen die uit het onderzoek naar voren komen: risico’s, duurzaam beleggen en het nieuwe pensioenstelsel. Door middel van gesprekken met deelnemers gaan we onderzoeken hoe we dit het beste kunnen aanpakken.”

​AFM

Een greep uit de resultaten van kring AFM:

  • Het vertrouwen is gemiddeld voor een APF, maar iets lager dan bij een ondernemingspensioenfonds of een bedrijfstakpensioenfonds.
  • Deelnemers lijken zich duidelijk minder thuis te voelen bij De Nationale APF dan vroeger bij Pensioenfonds AFM.
  • De scores op communicatie blijven achter.
  • Pensioen ‘in eigen beheer’ lijkt onder de deelnemers de voorkeur te hebben ten opzichte van collectief opbouwen.
  • Een pensioenregeling die kans geeft op verhogen is voor veel deelnemers – vooral pensioengerechtigden – heel belangrijk.
  • Maatschappelijk verantwoord beleggen is een prioriteit, en dat mag ook wat kosten. Overigens zijn veel deelnemers van AFM ervan overtuigd dat duurzaam beleggen op termijn juist méér rendement oplevert.

We gaan samen met het belanghebbendenorgaan en de werkgever kijken hoe we de informatievoorziening aan de deelnemers verder vorm kunnen geven.