Feiten en opinie.

Wij verhogen het pensioen van Unisys met 2,3%

Heb u in het verleden pensioen opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Unisys? Dan verhogen wij uw pensioen eenmalig.

Uw pensioen ging per 1 januari 2018 naar Kring Unisys in De Nationale APF. Per 1 mei ging Kring Unisys samen met Kring A. Eerder lieten wij u al weten dat wij uw pensioen éénmalig zouden verhogen.

De financiële afwikkeling van de overgang van kring Unisys naar kring A is afgerond. Daarom hebben we nu vastgesteld dat we uw pensioen met 2,3% kunnen verhogen. Dat doen we met terugwerkende kracht tot 1 mei 2021. We verwerken die verhoging in november. Bent u al met pensioen? Dan ziet u de verhoging terug bij uw uitkering in november. Dan betalen we ook de verhoging over de maanden mei tot en met oktober uit. 

Waarom kunnen wij uw pensioen nu verhogen?

De dekkingsgraad van Kring Unisys was bij de overdracht hoger dan de dekkingsgraad van Kring A. We hebben een extra verhoging kunnen geven, omdat we vanaf 1 januari 2022 met een lagere rente mogen rekenen. We hoeven dan minder geld in kas te houden om ook de pensioenen in de toekomst te kunnen blijven betalen. Bovendien dalen de kosten, met meer deelnemers in een kring. Daarom hoeven we nu minder geld te reserveren voor toekomstige kosten.

Verhogingen in de toekomst

Misschien zijn er in 2023 en 2024 nog extra verhogingen mogelijk door de overdracht naar kring A.  We verwachten dat de rente waarmee we moeten rekenen verder omlaag gaat. Als deze verlaging van de rente doorgaat, ontvangt u een extra verhoging. Daar informeren we u te zijner tijd over.

Vragen? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op.