Feiten en opinie.

Wij zoeken een lid voor het belanghebbendenorgaan!

Bij onze kring komt een plek vrij in het belanghebbendenorgaan (BO). We zijn op zoek naar één vertegenwoordiger uit de groep gepensioneerden van NIBC.

 

De heer Slegtenhorst is de huidige vertegenwoordiger van de gepensioneerden. Zijn zittingstermijn loopt af en hij stelt zich herkiesbaar. Ook u mag zich melden als kandidaat en zich verkiesbaar stellen. Wij nodigen u hiervoor uit.

Alle gepensioneerden van NIBC ontvangen een oproep om zich kandidaat te stellen.

Wat doet het belanghebbendenorgaan?

Wij vinden het belangrijk om u een stem te geven in de uitvoering van onze pensioenregeling. Daarom heeft elke collectiviteitskring een belanghebbendenorgaan. Het belanghebbendenorgaan heeft maximaal zes leden. Dit zijn vertegenwoordigers van de werkgever, (voormalig) werknemers en gepensioneerden. Zij beslissen mee over uw pensioen. Ook geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van De Nationale APF.

Waar moet u aan voldoen?

Wilt u lid worden van het belanghebbendenorgaan? Dan moet u aan een aantal eisen voldoen. Natuurlijk hebt u bijzondere interesse in pensioen. In het functieprofiel vindt u de andere eisen.

De verkiezingscommissie beoordeelt de geschiktheid van de kandidaten. Zijn er meer geschikte kandidaten, dan organiseren we verkiezingen. Krijgt u de meeste stemmen? Dan leggen we uw voordracht voor aan De Nederlandsche Bank (DNB). Na goedkeuring benoemen we u als lid van het belanghebbendenorgaan.

Tijdsinvestering en vergoeding

De zittingstermijn voor de functie is vier jaar. Hou in deze periode rekening met een tijdsbelasting van ongeveer twee uur per week. Als lid van het belanghebbendenorgaan hebt u recht op een onkostenvergoeding. Meer hierover leest u in het beloningsbeleid.

Hoe stelt u zich kandidaat?

Wij vragen u om ons uiterlijk vrijdag 16 december uw cv en motivatie te sturen naar bestuursbureau@denationaleapf.nl.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over het belanghebbendenorgaan vindt u hier.