Feiten en opinie.

Uitkomsten deelnemersonderzoek ANWB

In maart 2023 is het deelnemersonderzoek uitgevoerd binnen Kring ANWB. Het onderzoek geeft aan hoe u denkt over risico in relatie tot uw pensioen. Maar ook hoe veel waarde u hecht aan het delen van risico’s met andere deelnemers. En het kunnen maken van keuzes over uw pensioen. 

Het onderzoek biedt sociale partners en het pensioenfonds input ter voorbereiding op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Voor het onderzoek zijn alle deelnemers aangeschreven. We hebben ruim 850 reacties gekregen, verdeeld over huidige werknemers bij ANWB en Unigarant, voormalig werknemers en pensioengerechtigden. Het aantal ontvangen reacties is voldoende om de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen bij de verdere besluitvorming.

Nog even kort over het nieuwe pensioenstelsel

In het nieuwe pensioenstelsel komen twee regelingen; een Solidaire Premieregeling en een Flexibele Premieregeling. In beide regelingen staan geen afspraken over de hoogte van uw pensioen, maar over de hoeveelheid geld dat uw werkgever en u betalen (of betaald hebben) voor uw pensioen.

In de Solidaire Premieregeling beleggen we het pensioengeld in één gezamenlijke pensioenpot. Daaruit betalen we de pensioenen. We reserveren ook geld in een buffer. Daarmee vangen we financiële tegenvallers op, bijvoorbeeld als het slechter gaat met de beleggingen. De sociale partners bepalen hoe we mee- en tegenvallers voor Kring ANWB verdelen onder iedereen die bij kring ANWB een pensioen heeft staan. Elk jaar berekenen we wat uw deel van die gezamenlijke pensioenpot is. Daarmee maken we telkens een nieuwe inschatting van uw pensioen straks.

Ook in Flexibele Premieregeling beleggen wij het pensioengeld. Maar u bouwt uw pensioenkapitaal op in uw eigen pensioenpot. We nemen meer risico met beleggen als u jong bent en nog ver van uw pensioen afstaat. Zo neemt de kans op een hoger pensioen toe. Als u ouder wordt en dichter bij uw pensioen komt, nemen we minder risico met beleggen. Daardoor verandert er niet veel meer aan uw pensioen vlak voordat u met pensioen gaat. In deze variant is een buffer niet verplicht, maar de sociale partners kunnen dat wel met elkaar afspreken.

In het nieuwe stelsel worden minder buffers opgebouwd. Uw pensioen wordt eerder aangepast aan economische ontwikkelingen. Dit zal in veel jaren betekenen dat uw pensioen eerder kan worden verhoogd, maar het kan ook gaan voorkomen dat uw pensioen omlaag gaat.

Bevindingen en conclusies van het onderzoek

Uit het onderzoek komen de volgende bevindingen en conclusies:

  • Pensioen is voor de deelnemers in kring ANWB een belangrijke bron van inkomen!
  • Een stabiele uitkering is belangrijk.
  • Enige mate van risico met de beleggingen is okay, want dat vergroot de kans dat er voldoende wordt verdiend met de beleggingen; zo behoudt het pensioen zijn waarde.
  • Het beperken van de kans op het verlagen van de uitkering is belangrijk.
  • De gewenste hoeveelheid beleggingsrisico laat tussen de verschillende leeftijdsgroepen geen grote verschillen zien en sluit aan op het beleggingsbeleid zoals dat op dit moment wordt gedaan in kring ANWB.

Hoe nu verder?

De uitkomsten van het onderzoek zijn door sociale partners meegenomen in de besluitvorming over een nieuwe pensioenregeling. De sociale partners hebben gekozen voor de Solidaire Premieregeling. Het pensioenfonds gebruikt de uitkomsten over de mate van risico die u wilt lopen voor het maken van een beleggingsplan. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren wij u.