Complexe materie en een helder verhaal.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Wat als het mee- of tegenzit?

Een nieuw onderdeel op mijnpensioenoverzicht.nl

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl en op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn.

Hoe ziet die inschatting eruit?

U ziet de inschatting van uw pensioen met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Hieronder ziet u een voorbeeld.

Bekijk de animatie van de Pensioenfederatie bekijken die een handige toelichting geeft op deze scenario’s. U kunt hieronder ook de toelichtingen lezen door op de bijbehorende links te klikken.

Bent u al met pensioen?

Dan ziet u op mijnpensioenoverzicht.nl ook een inschatting van uw pensioen als er de komende 10 jaar mee- of tegenvallers zijn. U ziet deze inschatting vanaf het moment dat u AOW ontvangt. Zolang u nog geen AOW ontvangt, ziet u uw pensioen alsof u het tegelijk met uw AOW in laat gaan.

Is uw verwachte eindresultaat lager dan het bedrag dat u nu ontvangt? Dan betekent dit dat economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen en de koopkracht van uw pensioen daalt. U krijgt dus niet minder, maar u kunt minder kopen met hetzelfde pensioen. U kunt zich met het verwachte eindresultaat voorstellen hoeveel u met uw pensioen over 10 jaar kunt kopen.