Persoonlijk en toekomstgericht.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Veranderingen privé

Samenwonen

Voor uw pensioen is er niets automatisch geregeld

Trouwen

Uw ouderdomspensioen gaat volledig naar u. Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u komt te overlijden. 

Einde samenwonen

Uw partner heeft niet automatisch recht op partnerpensioen.

Scheiden

Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden én uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd, tenzij u andere afspraken maakt.

Kinderen

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar of in sommige gevallen tot zij 27 jaar zijn.

Verhuizen

Binnen Nederland hoeft u niets door te geven. Verhuist u naar of in het buitenland, dan moet u wel actie ondernemen.