Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft een pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Dekkingsgraad per kring

Per kring is er sprake van een afgescheiden vermogen. Dankzij de scheiding in kringen hebben financiële mee- en tegenvallers ten aanzien van de ene collectiviteitkring geen negatief (of positief) effect op de andere collectiviteitkringen in het APF. De dekkingsgraad verschilt dus ook per kring. Wilt u weten wat de actuele dekkingsgraad is van uw kring? Bekijk dan de nieuwsberichten hierover op onze website.

Elke dag anders

De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Beleidsdekkingsgraad

Ons fonds is verplicht om maandelijks de dekkingsgraad te melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Per 1 januari 2015 melden pensioenfondsen hun zogenoemde beleidsdekkingsgraad aan DNB. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad maakt het bestuur beslissingen over bijvoorbeeld het verhogen of verlagen van de pensioenen.

Vereist vermogen

DNB kijkt of ons pensioenfonds een tekort heeft. Dat doet ze onder meer aan de hand van het Vereist Eigen Vermogen. Komt de dekkingsgraad onder het Vereist Eigen Vermogen, dan is er een tekort aan reserves. Ons fonds moet dan een herstelplan opstellen. In dit plan staat hoe ons fonds de financiële positie binnen 10 jaar op orde wil brengen.