Alles wat u wilt weten over de kans op verlagen

Het verlagen (korten) van de pensioenen is een actueel onderwerp in de media. Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over de stand van zaken bij uw kring, zodat een eventuele verlaging van uw pensioen niet als een verrassing komt. Het gaat al een tijd niet goed met de financiële situatie van de kringen McCain, AFM en ANWB.

De kans dat we de pensioenen in 2021 moeten verlagen voor deze kringen is reëel. Daarbij wordt ook gekeken naar de financiële situatie van de voorloper van de kringen. Als de beleidsdekkingsgraad van de kringen eind 2020 onder de grens van 100% uitkomt, moeten we de pensioenen in 2021 verlagen. Dat raakt iedereen, zowel de mensen die pensioen opbouwen als de gepensioneerden in onze kringen. Ook de opgebouwde pensioenen van ex-medewerkers waarvan de aanspraken bij ons zijn ondergebracht, zullen dan omlaag gaan. Vervelend, maar wel zo eerlijk. Als we deze noodmaatregel moeten uitvoeren, dan doen we dat alleen om ook in de toekomst de pensioenen te kunnen blijven betalen.

Hoe is deze situatie ontstaan?

De financiële positie van de kringen is voor een groot deel afhankelijk van de ontwikkeling van de rente. De aanhoudende lage rente blijft dus een punt van zorg. Als de rente laag is, moeten er meer geld opzij worden gelegd om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De beleggingen brachten de laatste jaren niet genoeg op om die lage rente te compenseren.

Bovendien worden we met zijn allen een stuk ouder dan vroeger. Die stijging van de gemiddelde leeftijd gaat niet meer zo snel als de afgelopen jaren, maar toch moeten we er rekening mee houden dat we pensioenen langer moeten uitbetalen dan een aantal jaren geleden.

Wat doen we om de kans op verlaging van de pensioenen te verkleinen?

De financiële positie is al een tijd niet goed genoeg. De coronacrisis heeft daarbij een extra negatief effect. Er is genoeg geld om de pensioenen nu te betalen, maar te weinig om alle toekomstige pensioenen te betalen en te weinig reserves om tegenvallers op te vangen. Daarom hebben de kringen al langer een herstelplan en hebben we de afgelopen jaren de pensioenen niet kunnen verhogen.

Meer informatie

Lees hier de vragen en antwoorden over het verlagen van de pensioenen. Deze vragen worden uitgebreid zodra we meer weten. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. De actuele stand van de dekkingsgraad van uw kringen vindt u hier. Als we de pensioenen moeten verlagen, ontvangt u hierover persoonlijk bericht.