Uw administratie en een goed pensioen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doen wij door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, zou het op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of u zou meer pensioenpremie moeten betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur beslist elk jaar hoe er belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Het fonds belegt niet zelf. Dat doet NN Investment Partners (NN IP). Ook de beleggingsadviescommissie speelt een rol in de uitvoering van het beleggingsbeleid.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

Verantwoord beleggen

Het beleggingsbeleid staat in het teken van het behalen van een zo goed mogelijk pensioenresultaat. We beleggen gespreid over verschillende categorieën en lopen geen onnodige risico’s. We streven naar een zo hoog mogelijk, maar tegelijk ook een stabiel rendement. Het doel is om op langere termijn bij te dragen aan een waardevast pensioen.

Bij onze beleggingen houden we rekening met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Lees hier meer over maatschappelijk verantwoord beleggen.