Beheer en uitvoering.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doen wij door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, zou het op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of u zou meer pensioenpremie moeten betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur beslist elk jaar hoe er belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van in- en externe adviseurs (ALM-studieAfkorting voor Asset Liability Management. Dit is een studie die inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen van een pensioenfonds., externe vermogensbeheerders, marktomstandigheden, haalbaarheidstoets). Daarna voert het bestuur het beleggingsbeleid uit volgens dit plan.

Het bestuur en de belanghebbendenorganen dienen het beleggingsbeleid nog definitief vast te stellen. In onderstaande tabel is per standaardkring de strategische verdeling weergegeven die De Nationale APF op hoofdlijnen voert.

 

Kring A

Kring B

Kring C

Kring D

Return

50%

50%

40%

55%

Matching

50%

50%

60%

45%

Afdekking renterisico

65%

65%

65%

60%

VEV

118,1%

118,1%

115,5%

120,4%

TE vs nominale Verplichtingen

7,7%

7,7%

7,0%

8,5%

Uitvoering

Het fonds belegt niet zelf. Dat doet NN Investment Partners (NN IP). NN IP is aangesteld als fiduciair vermogensbeheerder van De Nationale APF. In die hoedanigheid adviseert NN IP het bestuur over het strategisch beleggingsbeleid. Zij weten veel over beleggen, doen dat voor meer organisaties en kunnen daardoor kosten besparen.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

Verantwoord beleggen

We willen zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houden we uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan in de Code maatschappelijk verantwoord beleggen. Lees hier meer over maatschappelijk verantwoord beleggen.