Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Beleidsdoelstellingen

  • MVB-risicobeheersing: in ons selectiebeleid houden we rekening met MVB-aspecten. Onze vermogensbeheerders moeten voldoen aan de richtlijnen uit ons beleidskader. Bovendien bekijken we hoe de vermogensbeheerder zelf (als organisatie) maatschappelijk verantwoord werkt.
  • Due diligence onderzoek Bij het due diligence-onderzoek wordt een onderneming of een persoon zorgvuldig geanalyseerd op economische, juridische, fiscale en financiële omstandigheden. Dit omvat bijvoorbeeld omzetcijfers, vennootschapstructuur of mogelijke relaties met economische criminaliteit, zoals corruptie en belastingfraude. : we toetsen de ondernemingen in onze beleggingsportefeuille elk jaar aan de OESO-richtlijnen. De Beleggings Advies Commissie en het bestuur beoordelen de uitkomsten van het onderzoek. Dat is ook het moment waarop we kijken of de regels die we hebben afgesproken goed werken en eventueel aangescherpt moeten worden.
  • Portefeuilledoelstellingen: we willen ons beleid met aandacht voor milieu/klimaat, sociale verhoudingen en ondernemingsbestuur verder ontwikkelen, met voldoende aandacht voor alle drie de thema’s. Klimaat heeft op dit moment prioriteit. We willen de wereldwijde CO2-uitstoot verminderen volgens het Akkoord van Parijs. Onze kringen kunnen kiezen of ze hierbij willen aansluiten. Verder beleggen we in groene obligaties en. maken we bij onze vastgoedbeleggingen gebruik van een wereldwijde MVB benchmark.