Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Beleidskader

Voor de beoordeling van maatschappelijk wenselijk en onwenselijk ondernemingsgedrag gebruiken we de volgende richtlijnen:

  • de principes van het UN Global CompactNiet-bindende afspraak van de Verenigde Naties om bedrijven wereldwijd aan te moedigen een duurzaam en sociaal verantwoord beleid te voeren en verslag uit te brengen over de uitvoering ervan. (2000)
  • de OESOOESO staat voor Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het is een organisatie die zich inzet voor de bevordering van economische ontwikkeling en wereldhandel. richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (OESO richtlijnen)
  • de UN Guiding PrinciplesUitwerking van de manier waarop het thema mensenrechten door staten en multinationale ondernemingen moet worden nageleefd. on Business and Human Rights (UNGP’s)
  • het IMVB-convenantDe Nederlandse overheid heeft de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen ondertekend. Om dit te kunnen uitvoeren heeft de overheid ervoor gekozen om deze richtlijnen via convenanten per sector te laten invullen.
  • de Nederlandse SanctiewetgevingSanctiemaatregelen worden gebruikt als reactie op schendingen van het internationale recht of van mensenrechten door regimes die zich niet houden aan rechtstatelijke en democratische beginselen. Onze vermogensbeheerders moeten garanderen dat zij niet beleggen in staatsobligaties die zijn uitgegeven door landen waartegen een wapenembargo is afgekondigd. Of in staatsbedrijven van landen waartegen internationale sancties bekend zijn gemaakt. (1977) voor het beoordelen van onacceptabel gedrag van staten

Daarnaast moeten de vermogensbeheerders, de fiduciair beheerder en de manager selectie organisatie die wij inschakelen voor onze beleggingen, de Principles for Responsible InvestmentsDat betekent dat ze rekening houden met MVB-aspecten, streven naar openheid over MVB, actief aandeelhouderschap beoefenen, acceptatie en invoering van deze principes in de financiële sector helpen verbeteren en verslag uit te brengen over hun vorderingen. hebben ondertekend.