Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

MVB-instrumenten

Voor het uitvoeren van maatschappelijk verantwoord beleggen zetten we de volgende instrumenten in:

  • Uitsluitingenlijst : lijst met bedrijven/landen waarin we niet beleggen.
  • Betrokkenheids- en stembeleid : We kiezen alleen beleggingsfondsen die een betrokkenheidsbeleid en een stembeleid voeren. Deze beleggingsfondsen moeten daarover rapporteren. We hebben een eigen betrokkenheidsbeleid als “schil” over de portefeuilles van de kringen. Hierbij maken we gebruik van betrokkenheid in de brede zin van het woord en specifieke betrokkenheid op de thema’s moderne slavernij en goed bestuur (spreek ondernemingen aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid). Via deze link ziet u hoe er gestemd is op aandeelhoudersvergaderingen voor onze beleggingen in discretionaire portefeuilles. Dat zijn alle niet-fondsbeleggingen.
  • MVB-integratie: We kiezen beleggingsoplossingen waarin duurzaamheid wordt meegenomen. Met MVB-integratie beheersen we bepaalde ESG-risico’s en benutten we kansen. We hebben de ambitie om voor de (aandelen)portefeuilles een CO2-reductiedoelstelling te hanteren waarin het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs een belangrijk thema is. Ten aanzien van deze ambitie heeft elke kring via het Belanghebbendenorgaan een keuzemogelijkheid.
  • Impactbeleggen: We willen kiezen voor beleggingsoplossingen die niet alleen genoeg rendement opleveren, maar ook positief bijdragen aan de thema's die we hebben gekozen, zoals obligaties die dienen ter financiering van milieuvriendelijke (groene) projecten.