Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Onze visie en onze overtuigingen

We verwoorden onze visie als volgt:

“De zorg voor een financieel goede oude dag van onze deelnemers gaat hand in hand met de zorg voor een leefbare omgeving.”

Het klimaat is daarom een thema dat extra aandacht krijgt in onze beleggingsportefeuilles. We nemen de kaders uit de (Europese) wetgeving als uitgangspunt, maar zetten extra stappen op grond van onze eigen ambities en doelen.

Uitgangspunten
Onze uitgangspunten voor maatschappelijk verantwoord beleggen zijn:

  • We beleggen niet in ondernemingen die onwenselijk gedrag en/of ongewenste activiteiten laten zien. 
  • Het invoeren van de elementen uit maatschappelijk verantwoord beleggen is op de lange termijn positief voor het rendement- en risicoprofiel van de verschillende soorten beleggingen. 
  • Onze drijfveer is altijd eerst rendement, maar wel binnen de kaders van ons MVB beleid.

Ambitie
We gaan duurzamer beleggen. Als we nieuwe beleggingen selecteren, nemen we de aspecten van maatschappelijk verantwoord beleggen mee. We verliezen de rendementsverwachtingen en de financiële doelstellingen niet uit het oog.

We zijn ervan overtuigd dat ondernemingen met een hoge score op maatschappelijk verantwoord beleggen op langere termijn betere ondernemingen blijken te zijn. Niet alleen beter in termen van rendement, maar ook voor mens en milieu. Daarnaast zijn wij van mening dat maatschappelijk verantwoord beleggen bij draagt aan transparantie op financiële markten en beheersing van risico’s. Bij voorkeur kiezen we dan ook voor zogenaamde SRI fondsen. Dat staat voor sustainable & responsible investments. Deze fondsen houden rekening met ecologische, sociale en governance criteria. We gebruiken onze invloed als belegger op een positieve manier. Daarvoor zoeken we de samenwerking met andere marktpartijen, stemmen we op aandeelhoudersvergaderingen en gaan we de dialoog aan met bedrijven. . Ook hebben we het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-convenant) getekend. Dat is een afspraak tussen overheid, NGO’sNGO betekent niet-gouvermentele organisatie. Het is een organisatie zonder een winstdoel, die zich meestal inzet voor het milieu, armoede en mensenrechten.en de pensioensector. We gebruiken de OESOOESO staat voor Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het is een organisatie die zich inzet voor de bevordering van economische ontwikkeling en wereldhandel.-richtlijnen voor multinationale ondernemingen als een van de uitgangspunten voor ons beleid.