Uw administratie en een goed pensioen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Uitsluitingen

We hebben een uitsluitingenbeleid. Daarmee willen we maatschappelijk onwenselijk gedrag of maatschappelijk onwenselijke producten uit onze beleggingsportefeuille weren. We beleggen voornamelijk middels beleggingsfondsen. Daarom is ons eigen uitsluitingsbeleid niet altijd toe te passen. In die gevallen beoordelen we in hoeverre het uitsluitingsbeleid van het fonds in kwestie overeenkomt met onze wensen.

Wij sluiten uit op basis van de volgende criteria:

  • Ondernemingen die op structurele en grove wijze mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen en anti-corruptienormen schenden;
  • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, waaronder clustermunitie, anti-persoonsmijnen, chemische, biologische en nucleaire wapens;
  • Ondernemingen die betrokken zijn bij wapenhandel met entiteiten waarvoor een wapenembargo geldt;
  • Landen waartegen de VN-Veiligheidsraad een wapenembargo heeft uitgevaardigd omdat in die landen sprake is van ernstige en systematische schendingen van mensenrechten;
  • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabaksproducten (omdat deze sector al jarenlang systematisch gezondheid ondermijnt);
  • Ondernemingen die een belangrijk deel van de omzet (>20%) halen uit de delving van thermische kolen;
  • Ondernemingen die na (pogingen tot) engagement onvoldoende gedragsverandering laten zien.

We hebben hiervoor uitsluitingenlijsten opgesteld. Per kring kan bepaald worden of het wenselijk is om ook andere uitsluitingscriteria toe te passen.