Uw administratie en een goed pensioen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Financiële positie

De financiële positie van de kringen binnen ons pensioenfonds is te zien aan de hand van de hoogte van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname en verschilt van dag tot dag. Het percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft. Als voorbeeld: bij een dekkingsgraad van 105% heeft een pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Dekkingsgraad per kring

De financiële vermogens van de kringen zijn gescheiden. Daardoor hebben financiële mee- en tegenvallers van de ene kring geen invloed op de andere kring. U vindt de dekkingsgraad van uw kring hieronder. We rapporteren maandelijks de beleidsdekkingsgraad van alle kringen aan De Nederlandsche Bank (DNB). Komt de dekkingsgraad onder het vereist eigen vermogen van de kring, dan heeft die kring een tekort aan reserves. Er wordt dan een herstelplan opgesteld. In dat plan staat hoe we de financiële positie van die kring binnen tien jaar weer op orde brengen. 

Met het nieuwe pensioenstelsel in aantocht, beslist Minister Schouten elk jaar of de regels over verhogen of verlagen worden aangepast. Of we uw pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen, is afhankelijk van onze financiële positie.

Wat geldt er specifiek voor uw pensioen?

De pensioenregelingen verschillen op een aantal punten per kring bij De Nationale APF. Bekijk wat voor u van toepassing is.