Beheer en uitvoering.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Herstelplan

De financiële situatie van pensioenfondsen wordt nauwkeurig gevolgd. En dat is heel goed, want het gaat uiteindelijk om uw pensioen. Als het goed gaat, kunnen wij uw pensioen verhogen. Als het niet zo goed gaat, kan dat niet en moeten wij een herstelplan indienen. In het uiterste geval kan uw pensioen worden verlaagd.

Elke kring voor zich

Anders dan bij andere pensioenfondsen bestaat De Nationale APF uit verschillende kringen. Per kring zijn de vermogens van elkaar gescheiden. Dankzij deze scheiding heeft de financiële situatie van de ene kring geen effect op een andere. De voormalige pensioenfondsen van de aangesloten werkgevers hebben het vermogen en de pensioenverplichtingen naar een van de kringen bij De Nationale APF overgedragen. De financiële situatie van het voormalige pensioenfonds bepaalt daardoor nog voor een belangrijk deel de financiële positie van de desbetreffende kring.

Hoe staan de kringen ervoor?

Op dit moment is de financiële situatie van een aantal kringen niet zo goed. Voor deze kringen hebben wij daarom herstelplannen ingediend bij DNB. In zo’n herstelplan staat welke maatregelen wij nemen om de financiële situatie te verbeteren. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moeten wij ieder jaar een nieuw herstelplan indienen. We zetten hierbij het pad van herstel voort dat de vorige pensioenfondsen al hadden vóór de overdracht naar De Nationale APF.

Log in om het volledige herstelplan te bekijken.

Wat weegt mee in het herstelplan?

Bij het opstellen van een herstelplan wordt goed gekeken naar de evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen. Het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen voor (oud-) werknemers of gepensioneerden is opgenomen als uiterste redmiddel. We proberen de situatie eerst met andere maatregelen te verbeteren, bijvoorbeeld door het niet verhogen van de pensioenen.

Wat bepaalt de financiële situatie?

De financiële situatie wordt uitgedrukt in een dekkingsgraad. De dekkingsgraad verschilt per kring en is een percentage dat de verhouding weergeeft tussen het kapitaal dat wij bezitten en dat wij nodig hebben. Als voorbeeld: bij een dekkingsgraad van 105% hebben wij €1,05 in kas voor elke euro die wij aan pensioen moeten betalen.

Te lage dekkingsgraad

Ons fonds is verplicht om maandelijks de dekkingsgraad van elke kring te melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Daarnaast wordt een Vereist Eigen Vermogen bepaald. Hiervoor gelden wettelijke regels. Het Vereist Eigen Vermogen is een bepaald percentage. Komt de dekkingsgraad onder dat percentage, dan is er een tekort aan reserves.

Wat geldt er specifiek voor uw pensioen?

De pensioenregelingen verschillen op een aantal punten per kring bij De Nationale APF. Bekijk wat voor u van toepassing is.