Beheer en uitvoering.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Klachten en geschillen

Ons fonds voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt 
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u:

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van ons fonds ontvangt.

2. Wat gebeurt er met uw klacht?

  • u ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging
  • u krijgt een schriftelijke reactie binnen acht weken nadat u het geschil of de klacht hebt ingediend

3. Als u het er niet mee eens bent

Als u het niet eens bent met het antwoord kunt u in beroep gaan bij het bestuur. Stuur uw gemotiveerde verzoek binnen 20 werkdagen. Het bestuur neemt in een bestuursvergadering een beslissing over uw bezwaar. Daarna ontvangt u een brief waarin het de beslissing uitlegt.

4. Bij afwijzing: de ombudsman

Wanneer het bestuur uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u onze klachtenregeling helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560 
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 – 349 96 20

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de volledige klachten- en geschillenregeling.