Beheer en uitvoering.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Ons fonds ziet de zorg voor een goede oude dag van haar deelnemers als haar kerntaak. Die bestaat echter uit meer elementen dan een maandelijkse uitkering in euro’s. Wij willen dat u van uw oude dag kunnen genieten in goede gezondheid en prettige leefomstandigheden. Daarom vinden we het in uw belang om Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) mee te nemen in ons beleggingsbeleid. Bovendien draagt MVB bij aan transparantie op financiële markten en beheersing van risico’s. Wij selecteren vermogensbeheerders die een ESG beleid hebben en de Principles for Responsible Investments van de Verenigde Naties (UNPRI) hebben ondertekend of de intentie hebben deze op korte termijn te onderschrijven. Ook hebben we het IMVB-convenant Pensioenfondsen ondertekend en onderschrijft onze fiduciair manager de UNPRI.

Bij zowel het selectieproces als de monitoring/evaluatie van vermogensbeheerders neemt Altis (dat is de partij die ons bij de manager selectie en monitoring adviseert) MVB-aspecten mee. Deze worden vanuit twee invalshoeken beoordeeld:

  1. De mate waarin de vermogensbeheerder in staat is MVB aspecten in het portefeuillebeheer toe te passen;
  2. De mate waarin de vermogensbeheerder zelf als onderneming maatschappelijk verantwoord opereert.

Voor beide invalshoeken kent Altis vervolgens een maatschappelijk verantwoord beleggen score toe. Daarbij komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Uitsluitingsbeleid (lijst met bedrijven/landen waarin niet belegd wordt)
  • Engagement beleid (het in dialoog gaan met bedrijven)
  • Stembeleid (het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen)
  • Verslaglegging / transparantie ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen
  • De mate waarin maatschappelijk verantwoordelijk beleggen bij de vermogensbeheerder/strategie worden geïntegreerd
  • Onderschrijvingen van maatschappelijk verantwoordelijke verdragen
  • Betrokkenheid bij verantwoord beleggen

Uitsluitingen

We beleggen niet in beleggingen die verboden zijn door sanctiemaatregelen, zoals die van de EU en de Verenigde Naties. Zo sluiten we bedrijven uit die betrokken zijn bij de productie, verkoop en distributie van clustermunitie. We hebben hiervoor een uitsluitingenlijst opgesteld.

Stemmen en engagement (dialogen aangaan)

We voeren actief aandeelhouderschap via stemmen en engagement (het aan gaan van dialogen). Daarmee willen we het gedrag van ondernemingen verder verbeteren en positief gedrag stimuleren.

Duurzaamheidsbeleid onroerend goed

We beleggen in onroerend goed fondsen die aan GRESB rapporteren en minimaal een ‘Green Star’ (hoogste status) behalen in het jaarlijkse Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) onderzoek. GRESB beoordeelt het duurzaamheidsbeleid van vastgoedfondsen en –portefeuilles wereldwijd. We evalueren ons maatschappelijk verantwoord beleggen beleid periodiek.