Beheer en uitvoering.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

1. Beleggingsadviescommissie

Uw pensioengeld wordt belegd. Dat is nodig voor een goed pensioen. Enkel sparen levert niet genoeg op. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt. De beleggingsadviescommissie beoordeelt de adviezen van de fiduciair manager. Vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid uit. De beleggingsadviescommissie controleert of zij zich aan de afspraken houden en welke resultaten zij boeken.

2. Pensioencommissie

De pensioencommissie ondersteunt het bestuur op alle vlakken van de pensioenregeling, bijvoorbeeld bij juridische en actuariële vraagstukken. Bespreekt klachten en geschillen. Kijkt naar de uitvoering van de regeling door AZL. Adviseert het bestuur hoe wij u duidelijke en begrijpelijke informatie over uw pensioen kunnen geven en zorgt voor de uitvoering ervan.

3. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat. Zo berekent hij elke maand en elk kwartaal of er genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen betalen. Daarnaast geeft hij advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

  • een eventuele verhoging van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen