Beheer en uitvoering.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Belanghebbendenorgaan

De collectiviteitskringenBegrip: De Nationale APF kent meerdere collectiviteitskringen. Per kring is er sprake van een afgescheiden vermogen. Daardoor hebben financiële mee- en tegenvallers geen effect op een andere kring. hebben ieder een belanghebbendenorgaan. Het bestuur legt aan dit belanghebbendenorgaan verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden. Het bestuur ziet het belanghebbendenorgaan als een belangrijk onderdeel van de governancestructuur en als een van de succesfactoren van een APF. Een goede, werkbare, kritische maar constructieve houding tussen het belanghebbendenorgaan en bestuur zal het vertrouwen in het fonds en het belang ervan voor de deelnemers versterken.

Het belanghebbendenorgaan bestaat uit maximaal zes leden. Er zijn leden namens de werkgever, de deelnemers en de gepensioneerden. De leden worden via verkiezingen gekozen. De toetredende fondsen zijn vrij om geschikte kandidaten naar voren te schuiven. Wij maken geen gebruik van een groslijst.

De voorzitters van het belanghebbendenorgaan nemen deel aan de Vergadering van belanghebbendenorganen. Kring-specifieke onderwerpen worden behandeld in het belanghebbendenorgaan van de desbetreffende kring. Kring-overstijgende onderwerpen, zoals benoeming en ontslag van het bestuur, liggen bij de Vergadering van belanghebbendenorganen.

Wat geldt er specifiek voor uw pensioen?

De pensioenregelingen verschillen op een aantal punten per kring bij De Nationale APF. Bekijk wat voor u van toepassing is.