Beheer en uitvoering.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Toezicht

Ons pensioenfonds staat onder toezicht van verschillende partijen.

1. De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op deze markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert onder meer:

  • hoe het fonds wordt bestuurd
  • welke risico’s wij nemen
  • of wij voldoen aan wetgeving
  • het financiële beleid
  • de deskundigheid van onze bestuursleden

2. Autoriteit Financiële Markten

Mensen moeten kunnen vertrouwen op de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert, op basis van de Pensioenwet, de kwaliteit van de informatie aan alle belanghebbenden. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn.

3. Auditcommissie

De Nationale APF heeft een onafhankelijk gemengd bestuur. Deze bestuursvorm kent uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders. De niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op het uitvoerend bestuur. Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Dit heet een one-tier model.

Toezicht op het bestuur is dus geregeld binnen het one-tier model. De Nationale APF heeft bovendien een auditcommissie die het niet-uitvoerend bestuur ondersteunt. Deze auditcommissie heeft een onafhankelijke, externe voorzitter. De bevindingen van de auditcommissie staan in het jaarverslag.