Beheer en uitvoering.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Uitvoering

1. Bestuursbureau

Ons bestuursbureau regelt de dagelijkse gang van zaken. Dit houdt in dat het bestuursbureau: 

  • het beleid voorbereidt
  • contacten met externe partijen onderhoudt
  • de communicatie met deelnemers coördineert
  • verschillende organen van het pensioenfonds ondersteunt 
  • toezicht houdt op uitbestede werkzaamheden

2. Vermogensbeheerders

De werknemers en de werkgevers betalen pensioenpremie. Dat geld wordt belegd. Dat doet ons fonds niet zelf, maar een externe vermogensbeheerder. Vermogensbeheerders weten veel over beleggen, doen dat voor meer organisaties en kunnen daarom goedkoper werken.

NN Investment Partners (NN IP) is aangesteld als fiduciair vermogensbeheerder van De Nationale APF. In die hoedanigheid adviseert NN IP het bestuur over het strategisch beleggingsbeleid en de beleggingsplannen. Ook adviseert NN IP over wie de beste vermogensbeheerders zijn voor de verschillende beleggingscategorieën. Dat kan voor aandelen een ander zijn dan voor bedrijfsobligaties.

Ons doel is om een portefeuille samen te stellen die aansluit bij de specifieke kenmerken van de collectiviteitskringen.

3. Pensioenadministratie

Wij hebben de pensioenadministratie van ons pensioenfonds uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. AZL zorgt onder meer voor:

  • de administratie van de deelnemers
  • het uitbetalen van de pensioenen
  • de communicatie, zoals deze website en uw Uniform Pensioenoverzicht 

De pensioenadministratie is het fundament van onze dienstverlening. Onze administratieve processen zijn bijna allemaal volledig geautomatiseerd.