Uw administratie en een goed pensioen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Hoeveel betaalt u?

Voor de opbouw van uw pensioen betaalt u pensioenpremie. U betaalt zelf een deel en uw werkgever ook.

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met zijn bijdrage over aan ons fonds.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.