Complexe materie en een helder verhaal.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Verhogen van uw pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging, uitgedrukt in een percentage, zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als de financiële situatie van het fonds dit toelaat. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de loon- of prijsstijgingen. Wij reserveren geen geld voor de verhoging.

Meer informatie over de financiële positie van ons fonds vindt u hier

Wat geldt er specifiek voor uw pensioen?

De pensioenregelingen verschillen op een aantal punten per kring bij De Nationale APF. Bekijk wat voor u van toepassing is.